Estan obligats els autònoms a relacionar-se electrònicament amb l’administració d’acord amb la Llei 39/2015?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) ha introduït com una novetat, l’obligació […]

Consideracions sobre “el consentiment de l’interessat” (II)

Com a continuació de l’article “Consideracions sobre el consentiment de l’interessat“, us oferim una taula comparativa sobre la regulació legal […]

Les pàgines web i aplicacions de les administracions hauran de ser accessibles

Les pàgines web i les aplicacions mòbils de les administracions, hospitals, tribunals i altres organismes públics hauran de ser fàcilment […]

Consideracions sobre el “consentiment de l’interessat” (I)

D’acord amb l’article 3.h) de la LOPD, el consentiment de l’interessat es defineix com a tota manifestació de voluntat, lliure, […]

Notificacions electròniques i Llei 39/2015: què ha canviat?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és una reforma de la Llei 30/1992 […]

Conferències dels Congressos de l’INAP realitzats al novembre 2015 i juny 2016 sobre les noves lleis administratives

Durant els dies 16 i 17 de novembre de 2015 l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP) va realitzar, en col·laboració amb […]

El Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos d’inconstitucionalitat contra les noves lleis administratives

En el post publicat el passat 15 de juny us anunciàvem que el Govern de la Generalitat havia acordat la […]

El Govern de la Generalitat ha interposat recurs davant el TC contra les noves lleis estatals de les administracions públiques

En la sessió d’ahir, el Govern ha aprovat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de les dues normes estatals en […]

L’Ajuntament de Mataró modifica la clàusula d’autorització de la consulta de dades en els formularis del procediment de carnet blau

L’Ajuntament de Mataró ha modificat la clàusula d’autorització dels formularis on recull el consentiment dels sol·licitants dels seus serveis, adaptant-la als […]