Reconeixements d'Administració Oberta

II Edició dels Reconeixements d’Administració Oberta

A la cloenda del Congrés de Govern Digital, que se celebrarà a Barcelona els dia 27 de gener a les 16:30h, es lliuraràn els Reconeixements d’Administració Oberta, als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

Aquest reconeixements s’atorguen en base als indicadors objectius que recull el Consorci AOC analitzant les webs dels ens locals i l’ús dels serveis del Consorci AOC i que es publiquen en l’Informe d’e-Administració a Catalunya. L’objectiu d’aquests reconeixements és valorar i reconèixer la implantació de l’Administració electrònica als ajuntaments catalans.

Els guanyadors de la segona edició del reconeixemnts d’Administració Oberta es basaran en la informació continguda en el 17è. informe sobre Administració-e elaborat per l’AOC. En base a aquesta avaluació, s’obtindran les valoracions dels 948 ajuntaments catalans en la implantació i ús dels serveis d’Administració oberta.

Els premis s’entregaran durant la cerimònia de clausura del II Congrés de Govern Digital, que se celebrarà a Barcelona els propers 25 i 26 de gener de 2017.

Els Premis Administració Oberta tenen cinc categories d’acord amb el nombre d’habitants

 • menys de 1.000 habitants
 • de 1.001 a 5.000 habitants
 • de 5.001 a 20.000 habitants
 • de 20.001 a 50.000 habitants
 • més de 50.000 habitants

Descripció del mètode

El 17è. informe s’elaborarà entre els mesos de novembre i desembre de 2016 i recollirà les dades dels 948 ajuntaments catalans, a més dels de la resta de l’administració local, el sector públic de la Generalitat de Catalunya, les universitats, el Parlament, els quatre òrgans estatutaris i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’estudi es durà a terme  mitjançant l’anàlisi dels lloc web d’aquests ens.

En base als indicadors que es descriuen a continuació, el resultat pretén ser una revisió exhaustiva de la informació que ofereixen els ens públics de Catalunya a la xarxa amb l’objectiu de dibuixar un mapa de la situació de l’Administració electrònica actual a tots els nivells institucionals de Catalunya. Els informes d’Administració-e de l’AOC es venen elaborant periòdicament des de gener de 2010.

Aspecte que s’analitzaran en el 17è informe:

 • si l’ens té web
 • si publica el seu catàleg de serveis
 • si disposa de carpeta del ciutadà
 • si té seu electrònica
 • si ofereix el perfil de contractant
 • si ofereix informació cartogràfica
 • si publica la cartografia del seu urbanisme
 • si té un tauler electrònic o edictes al web
 • si disposa de cercador al web
 • si ofereix tràmits en línia
 • si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica (entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà)
 • si envia notificacions electròniques
 • si accepta factures electròniques
 • si és cessionari de dades d’altres administracions (intercanvi de dades)
 • si cedeix el seu padró municipal telemàticament a altres administracions
 • si ofereix la comunicació de canvi de domicili
 • si comparteix informació cartogràfica de creació pròpia (metadades)
 • si l’ens és entitat de registre T-CAT
 • si l’ens és entitat de registre idCat
 • si fa ús de serveis de seguretat, mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes
 • si l’ens ha aprovat normativa reguladora de seu electrònica
 • si l’ens ha aprovat normativa reguladora de registre electrònic
 • i té un portal de transparència al seu web

En base a aquesta informació, s’aplicarà la valoració següent de cadascun dels ítems analitzats:

 • obligacions legals molt importants: 25 punts
 • obligacions legals importants: 15 punts
 • altres obligacions legals: 10 punts
 • servei molt important no obligatori: 10 punts
 • servei important no obligatori: 5 punts
 • altres serveis: 1 a 4 punts
 • disponible a la seu-e: 2 punts

A més, en aquells ítems dels quals el Consorci AOC disposa de dades d’activitat, s’ha aplicat una puntuació addicional per tal de valorar específicament els ajuntaments que en fan un ús intensiu. Per fer-ho s’ha dividit el nombre d’usos del servei entre els habitants del municipi i s’han associat unes ràtios amb les corresponents puntuacions. Per exemple, en l’ús de Via Oberta s’han definit tres nivells en base a si la ràtio és inferior a 0,40, entre 0,40 i 2 i superior a 2. Aquells ajuntaments amb una ràtio superior a 2 han aconseguit 20 punts addicionals; els de la franja entre 0,40 i 2, 10 punts i no s’han donat punts addicionals els inferiors a 0,40.

Aquesta taula recull el mètode de càlcul. De l’aplicació d’aquesta metodologia de càlcul es desprenen les valoracions dels 948 ajuntaments catalans.

I Premis d’Administració Oberta

Ránking d’ajuntaments

Ranking d’ajuntaments segons número d’habitants