Curs del servei e.FACT

Programa

El Consorci AOC
Què és l’Administració electrònica?

Unitat 1. La facturació electrònica a l’Administració

1.1. El concepte de factura electrònica
1.2. Requisits
1.2.1. Requisits en l’emissió de factures
1.2.2. Requisits en la recepció de factures
1.2.3. Contingut de les factures
1.2.4. Conservació de la factura electrònica
1.3. Format de la factura electrònica
1.4. La signatura electrònica
1.5. La digitalització certificada.
1.5.1. Eines necessàries per a la digitalització de factures
1.5.2. Característiques que ha de tenir una factura digitalitzada
1.6. Marc normatiu de la factura electrònica
1.7. Beneficis de la factura electrònica.

Unitat 2. El servei e-FACT

2.1. Abast i descripció del servei
2.2. Emissió de factures
2.3. Recepció de factures
2.4. Requisits i obligacions legals dels servei e-FACT
2.5. Creació i lliurament de factures electròniques al servei e-FACT.
2.5.1. Modalitat 1: solucions de facturació del mercat
2.5.2. Modalitat 2: a través d’eines gratuïtes
2.6. Bústia de factures electròniques. Enviament i consulta
2.7. Correu electrònic
2.8. La recepció de factures electròniques mitjançant el servei e-FACT.
2.9. Accions disponibles a l’aplicació e-FACT de l’EACAT
2.9.1. Pantalles inicials
2.9.2. Menú principal
2.9.3. Menú per a una factura seleccionada
2.10. Validar document
2.11. Conformar una factura
2.12. Rebutjar una factura
2.13. Visualitzar l’històric de la factura
2.14. Descàrrega d’una factura
2.15. Obtenció del rebut electrònic

Unitat 3. Implantació del servei e-FACT

3.1. Consideracions prèvies
3.2. Consideracions sobre FACe
3.3. Consideracions finals

Dates

El Consorci AOC està treballant per tal d’oferir properament aquest curs. Si voleu estar informats un cop estigui disponible, podeu subscriure-us al Bloc d’Administració Oberta.

Aula virtual