Taller pràctic sobre l’ERES: nivell d’administrador de registre

Objectius

Administrar el registre d’entrada i sortida que ofereix el Consorci AOC (ERES).
Conèixer el seu funcionament per tal de poder fer-ne ús, així com les noves funcionalitats de la versió.

Destinataris

Personal de les administracions locals catalanes, personal de registre que disposi de l’ERES o que estigui en procés d’instal.lar-lo a la seva organització.

Dates

Administrador:

Usuari:

Programa

1.- Introducció a l’ERES:

  • Descripció de l’eina.
  • Aspectes claus del servei.
  • Funcionalitats bàsiques.
  • Noves funcionalitats.

2.- Casos pràctics.

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC

Places: 20 places

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Carrer Girona nº 20, Barcelona.

Hores lectives: 4 hores

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC.