Curs del servei DESA’L i iARXIU

Aquest temari està permanentment accessible als portals de suport del DESA’L i de l’iArxiu però, si vols fer les activitats i obtenir un certificat d’aprofitament, accedeix a l’Aula Virtual.

Programa

Unitat 1: Introducció als serveis de gestió i preservació de documents electrònics

1.1 La importància de la gestió documental en els projectes d’administració electrònica
1.2 La proposta del Consorci AOC

Unitat 2: Servei de gestió de documents i expedients electrònics en fase de tramitació: DESA’L

2.1 Definició
2.2 Funcionalitats bàsiques
2.3 Distribució de l’espai d’emmagatzematge
2.4 Com s’organitzen els expedients i els documents
2.5 Quines són les metadades que es fan servir per descriure les entitats
2.6 Principals avantatges
2.7 A qui va adreçat
2.8 Modalitat d’ús
2.9 Indicadors d’ús

Unitat 3: Servei d’arxiu electrònic (iARXIU)

3.1 Definició
3.2 Funcionalitats bàsiques
3.3 Principals avantatges
3.4 A qui va adreçat
3.5 Modalitat d’ús
3.6 Indicadors d’ús

Unitat 4: Com fer servir DESA’L

4.1 Consideracions prèvies
4.2 Tipus d’usuaris i permisos
4.2.1 Assignació rol d’arxiver
4.2.2 Assignació dels usuaris a grups
4.2.3 Assignació dels permisos als grups
4.3 Gestió del quadre de classificació
4.4 Gestió dels expedients
4.5 Gestió dels documents
4.6 Cercador de documents

Unitat 5: Com fer servir iARXIU

5.1 Consideracions prèvies
5.2 Tipus d’usuaris i permisos
5.3 Paquet d’informació
5.4 Administració de l’arxiu i el fons documental
5.4.1 Donar d’alta fons documental
5.4.2 Gestió de les sèries documentals
5.4.3 Gestió de les plantilles
5.4.4 Gestió dels usuaris i grups
5.4.5 Gestió de les polítiques del sistema
5.4.6 Traçabilitat i estadístiques d’ús del sistema
5.5 Transferències i ingressos de documentació al fons documental
5.5.1 Tipus documentals que es poden transferir
5.5.2 Realitzar una transferència o ingrés
5.5.3 Validació de les transferències i generació del PIA
5.5.4 Consulta dels paquets d’informació ja transferits i ingressats
5.6 Mòdul de consulta i accés a la documentació
5.6.1 Règim d’accés a la documentació
5.6.2 Com consultar la documentació arxivada
5.6.3 Opcions de consulta i visualització dels documents

Aula virtual