Models, guies i bones pràctiques

Models de documents

Ordenança que regula els serveis de l’AOC (seu, notificacions, tauler d’anuncis i edictes, registre electrònic, etc.)

Model d’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic