La Generalitat, les Diputacions, el Consorci AOC i les entitats municipalistes signen un conveni per impulsar el compliment de la Llei de Transparència dels ens locals

150612 Conveni marc transparència

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals a premsa.gencat.cat

La Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Localret i l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya impulsen un projecte comú per a facilitar el compliment a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per als més de 2.200 ens que composen l’administració local de Catalunya, a través de la signatura d’un conveni marc.

El Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de governs transparents de Catalunya) es concretarà en un conjunt de recursos que oferiran un servei integral als ens locals en relació a solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.

Atès que aquesta Llei ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions catalanes, amb un gran quantitat d’informació a publicar, un dels aspectes claus d’aquest projecte comú és facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a organismes supramunicipals es publicarà automàticament al portal de transparència de Catalunya i també al portal local de transparència, en els ens que aquest existeixi, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.

En el marc d’aquest conveni, es posarà a disposició dels ens locals, amb un temps suficient abans de l’entrada en vigor de les obligacions de la Llei, els següents serveis:

  • Un portal comú de transparència integrat amb el Portal de Transparència de Catalunya.
  • Uns conjunts de dades en format de dades obertes i reutilitzables, integrant la informació de les bases de dades d’ens supramunicipals amb informació de transparència dels ens locals en els àmbits de l’organització i govern municipal, actes dels plens, contractació, urbanisme, gestió econòmica, personal, normativa, etc.
  • Els tràmits electrònics adreçats als ciutadans per a fer les sol·licituds d’accés d’informació i propostes / suggeriments mitjançant la solució e-TRAM, i els serveis de tramitació electrònica entre administracions i publicació a diversos registres de la Generalitat a través de la plataforma EACAT.
  • Suport jurídic i tècnic als ens locals en l’àmbit de la publicitat activa, la interconnexió de portals i la integració d’informació.
  • Una Guia d’aplicació de la Llei de transparència i un model d’ordenança de transparència.

La col·laboració institucional de tots aquests organismes és una garantia per a donar compliment a l’ambiciosa “Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern” i fer un gran pas per avançar cap a una Administració més oberta, transparent i amb una major qualitat democràtica.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Deixa un comentari

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *

Pots utilitzar els següents elements i atributs d'HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>