Arxiu

El continguts publicats al llarg dels diferents mesos i anys es mostren a la taula següent:

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2017 41 19                     60
2016 29 56 42 40 63 60 53 37 46 55 57 34 572
2015 35 45 48 64 48 57 60 12 36 38 53 30 526
2014 20 29 27 37 35 33 56 16 24 48 47 32 404
2013 22 20 16 20 18 22 15 8 26 53 49 16 285
2012 12 50 31 16 27 41 20 7 11 25 19 23 282
2011 3 5 6 6 9   14 3 7 24 10 3 90
2010 7 5 7 4 5 5 6 1 2 6 5 8 61
2009   1 1 3 4 1 1   1 2 1 3 18
2008 3 5 2 2 1 5 1   2 3 7 2 33
2007     27 19 3   5   2 1 7 5 69
2006         1               1
 2401
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone