Els blogs d’Administració Oberta

El Consorci AOC impulsa l’existència de blogs temàtics associats als serveis que ofereix a les administracions catalanes. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és crear un espai on els usuaris dels serveis professionals relacionats en la matèria puguin trobar-se i intercanviar informació, idees, projectes, etc. En aquest espai hi trobareu notícies sobre l’activitat, les novetats, l’agenda de jornades i actes d’interès i altres aspectes rellevants dels diferents serveis del Consorci AOC, amb especial referència als blogs temàtics sobre les diferents matèries.

El conjunt dels Blogs d’Administració oberta està constituït pels blogs següents:

 • Administració oberta: Espai que recull informació genèrica sobre administració electrònica així com el recull de la resta d'informacions de tots els espais.
 • Contractació electrònica: Ús, beneficis i avantatges de la contractació electrònica. Gestionat pel cap de servei d’e-Contractació del Consorci AOC, Carles de Mena.
 • Entitats de registre idCAT i T-CAT: Els certificats digitals i les Entitats de Registre idCAT i T-CAT. Gestionat pel personal del servei.
 • Interoperabilitat: Informació sobre les dades i documents electrònics que es posen a disposició de les administracions. Gestionat per la responsable dels serveis Via Oberta del Consorci AOC, Carme Callés.
 • Notificació electrònica: Notificacions electròniques en general i l'e-NOTUM en particular. Gestionat pel responsable del servei e-NOTUM del Consorci AOC, Pep Morillas.
 • Novetats jurídiques: Les novetats normatives més significatives que els diferents diaris oficials publiquen sobre l’administració electrònica. Gestionat per Núria Mombiela.
 • Gestió documental i preservació digital: La gestió i la preservació de la documentació electrònica i de les signatures electròniques. Gestionat pel responsable dels serveis DESA’L, iArxiu i S-PERDURA del Consorci AOC, Raimon Nualart.
 • Tramitació entre administracions: Informació sobre quins serveis estan disponibles, en quines modalitats, quins són els consums més rellevants, etc.; gestionat per Pepita Matlló.
 • Tramitació electrònica: La tramitació electrònica en general i el servei e-TRAM en particular. Gestionat pel responsable del servei e-TRAM del Consorci AOC, Ferran Farriol.
 • Certificació digital: La certificació electrònica
 • Dades Obertes i Transparència: Espai dedicat a informació sobre recursos, iniciatives i normativa relatives al concepte de dades obertes (conjunts de dades produïdes o recopilades per l'administració pública que es posen a disposició de la ciutadania en formats digitals assequibles i reutilitzables) per facilitar el govern obert i la transparència informativa.
 • Facturació electrònica: La facturació electrònica en general i el servei e-FACT en particular. Gestionat per la responsable del servei e-FACT del Consorci AOC, Beatriu Tudel.
 • Finestreta única empresarial: Espai gestionat per Ferran Farriol.
 • Integració: Informacio sobre canvis, millores i evolutius que puguin afectar a les administracions integrades amb els serveis del Consorci AOC. Gestionat per Sergi Niñà.
 • Estat dels serveis AOC: Obrim aquest nou canal de comunicació per tal d’informar-vos de manera ràpida i eficaç de totes aquelles incidències que poden afectar al bon funcionament dels nostres sistemes.
 • Hèstia: Espai que recull informació sobre el servei Hèstia
 • Identitat i signatura digital: Un espai amb informació sobre les signatures i certificats digitals, la validesa legal dels diferents tipus d’identitat digital, els nous productes i tendències en signatura digital, etc.
 • Registre d'entrada i sortida:
 • Seguretat de la Informació: L'espai on es recull informació sobre la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 • Seu i Tauler electrònic: Espai dedicat a la seu electrònica (SEU-e) (porta d'accés als serveis d'administració electrònica) i al tauler electrònic (e-TAULER) (espai dedicat la informació oficial dels ens públics), gestionat per Manel Loosveldt.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone