Reconeixements d'Administració Oberta

II Edició dels Reconeixements d’Administració Oberta

A la cerimònia de cloenda del II Congrés de Govern Digital, que es va celebrar a Barcelona els dies 25 i 26 de gener al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es van lliurar els Reconeixements d’Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals que van destacar l’any 2016 en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

Aquest reconeixements s’atorguen d’acord amb uns indicadors objectius que proposa el Consorci AOC. Els resultats de l’anàlisi d’aquests indicadors i de l’ús dels serveis d’Administració electrònica es publiquen en l’Informe d’e-Administració a Catalunya. En definitiva, l’objectiu d’aquests reconeixements és valorar i reconèixer la implantació de l’Administració electrònica als ajuntaments catalans.

Els Reconeixements s’han dividit en cinc categories d’acord amb el nombre d’habitants:

 • menys de 1.000 habitants
 • de 1.001 a 5.000 habitants
 • de 5.001 a 20.000 habitants
 • de 20.001 a 50.000 habitants
 • més de 50.000 habitants

Descripció del mètode

El 17è informe es va elaborar el novembre i desembre de 2016 i recull les dades dels 948 ajuntaments catalans. L’estudi es va dur a terme mitjançant l’anàlisi dels lloc web d’aquests ens i la comprovació de l’ús dels serveis d’Administració electrònica.

Amb aquests indicadors es pretén donar una imatge precisa de la informació que ofereixen els ens públics de Catalunya a la xarxa amb l’objectiu de dibuixar un mapa de la situació actual de l’Administració electrònica a nivells municipal. Els informes d’Administració-e de l’AOC es venen elaborant periòdicament des de gener de 2010.

Aquests són els aspectes que es van analitzar en el 17è informe:

 • si l’ens té web
 • si publica el seu catàleg de serveis
 • si disposa de carpeta del ciutadà
 • si té seu electrònica
 • si ofereix el perfil de contractant
 • si ofereix informació cartogràfica
 • si publica la cartografia del seu urbanisme
 • si té un tauler electrònic o edictes al web
 • si disposa de cercador al web
 • si ofereix tràmits en línia
 • si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica (entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà)
 • si envia notificacions electròniques
 • si accepta factures electròniques
 • si és cessionari de dades d’altres administracions (intercanvi de dades)
 • si cedeix el seu padró municipal telemàticament a altres administracions
 • si ofereix la comunicació de canvi de domicili
 • si l’ens és entitat de registre T-CAT
 • si l’ens és entitat de registre idCat
 • si fa ús de serveis de seguretat, mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes
 • si l’ens ha aprovat normativa reguladora de seu electrònica
 • si l’ens ha aprovat normativa reguladora de registre electrònic
 • si té un portal de transparència al seu web
 • si disposa de FUE local

En base a aquesta informació, s’aplicarà la valoració següent de cadascun dels ítems analitzats:

 • obligacions legals molt importants: 25 punts
 • obligacions legals importants: 15 punts
 • altres obligacions legals: 10 punts
 • servei molt important no obligatori: 10 punts
 • servei important no obligatori: 5 punts
 • altres serveis: 1 a 4 punts
 • disponible a la seu-e: 2 punts

A més, en aquells ítems dels quals el Consorci AOC disposa de dades d’activitat, s’ha aplicat una puntuació addicional per tal de valorar específicament els ajuntaments que en fan un ús intensiu. Per fer-ho s’ha dividit el nombre d’usos del servei entre els habitants del municipi i s’han associat unes ràtios amb les corresponents puntuacions. Per exemple, en l’ús de Via Oberta s’han definit tres nivells: si la ràtio és inferior a 0,40, entre 0,40 i 2 i superior a 2. Aquells ajuntaments amb una ràtio superior a 2 han aconseguit 20 punts addicionals; els de la franja entre 0,40 i 2, 10 punts, i no s’han donat punts addicionals els inferiors a 0,40.

Podeu consultar la taula recull el mètode de càlcul. De l’aplicació d’aquesta metodologia de càlcul es desprenen les valoracions dels 948 ajuntaments catalans.

II Reconeixements d’Administració Oberta

Rànquing de consells comarcals

Premis per franges de població

I Premis d’Administració Oberta

Rànquing d’ajuntaments

Rànquing d’ajuntaments per franges de població

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres