Curs sobre contractació electrònica: el Servei e-Contractació del Consorci AOC

Objectius

 • Presentació del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC.
 • Coneixement del funcionament de la Plataforma de Serveis de
 • Contractació Pública del Consorci AOC, així com, de les novetats funcionals incorporades al servei.
 • Coneixement del funcionament del servei e-Licita: presentació d’ofertes telemàtiques i sobre digital.
 • Coneixement del funcionament de la subhasta electrònica.

Destinataris

Treballadors de les administracions locals catalanes.

Dates

Programa

1.- Presentació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 • Presentació Plataforma de Serveis de Contractació Pública: funcionalitats i evolució.
 • Presentació e-Licita: sobre digital i presentació d’ofertes telemàtiques.
 • Presentació Subhasta electrònica: funcionament i aplicació.

2.- Dubtes i preguntes.

Característiques del curs

Professorat: Personal del Consorci AOC

Places:

 • Barcelona: 25 places
 • Girona: 15 places
 • Lleida: 14 places
 • Tarragona: 15 places

Lloc:

 • Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.
 • Girona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (Delegació Girona), Pl. Pompeu Fabra nº 1, Girona.
 • Lleida: Parc Científic i Tecn. Agroalimentari de Lleida, Edifici H1 2ª planta – C/ Joc de Bola nº 18, Lleida
 • Tarragona: Multimèdia Tarragona, SL, C/ Apodaca nº 6, 1ºA, Tarragona

Hores lectives: 4 hores

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC.