Curs virtual d’operadors d’Entitat de Registre idCAT

Programa

Mòdul 1: administració electrònica

1.1. Presentació
1.2. Què és l’Administració electrònica?
1.3. Gestions i tràmits en línia
1.4. Comunicacions i tràmits: com identificar-se a Internet
1.5. Tràmits amb i sense certificat digital
1.6. Funcionalitats de certificació digital en l’administració electrònica catalana
1.7. Exemple: l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Mòdul 2: els certificats digitals

2.1. CATCert i els prestadors de serveis de certificació

2.1.1. Origen i missió
2.1.2. Jerarquia de certificació

2.2. El certificat digital: definició

2.3. El certificat digital: garanties

2.4. Usos dels certificats digitals

2.4.1. Autenticació de l’usuari
2.4.2. Signatura
2.4.3. Xifrat

2.5. Comparativa entre la signatura electrònica i la manuscrita
2.6. Estats dels certificats: el cicle de vida
2.7. Marc legal de la signatura electrònica

2.7.1. Normativa general
2.7.2. Normativa administrativa

Mòdul 3: emissió i gestió de l’idCAT

3.1. Aspectes previs

3.1.1. Què és l’idCAT?
3.1.2. Què és una entitat de registre idCAT?
3.1.3. Configuració dels equips informàtics

3.2. Emissió de l’idCAT

3.2.1. Ciutadà/ana: abans de fer la sol·licitud
3.2.2. Ciutadà/ana: sol·licitar el certificat
3.2.3. Operador/a: emissió del certificat
3.2.4. Ciutadà/na: descàrrega de l’idCAT

3.3. Gestió de l’idCAT

3.3.1. Ciutadà/ana: suspensió de l’idCAT
3.3.2. Operador/a: habilitació d’un idCAT suspès
3.3.3. Operador/a: revocació de l’idCAT
3.3.4. Ciutadà/na: renovació de l’idCAT

Dates

Consulta les dates disponibles al formulari d’inscripció

Aula virtual