Curs sobre com compartir dades entre administracions: la interoperabilitat

Objectius

Conèixer els serveis que el Consorci AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes per facilitar l’intercanvi de dades i certificats dels ciutadans per mitjans telemàtics i de forma segura.

Destinataris

Personal de l’Administració local, tant a nivell tècnic com de centres de decisió, que està involucrat en processos relacionats amb l’adaptació de la seva organització al concepte d’administració electrònica o bé que hagi de ser-ne usuari dels serveis Via Oberta  (personal de les OAC, unitats gestores, etc.)

Dates

Programa

1.- Què és la interoperabilitat?

  • Com es troba regulada?
  • Quin és l’impacte d’aquestes normes en els processos i les infraestructures de les administracions públiques?

2.- Quin dret tenen els ciutadans segons l’article 6.2 b) de la Llei 11/2007 i quines conseqüències se’n deriven per a les administracions locals?

3.- Què és Via Oberta? Quins documents acreditatius ja es poden deixar de demanar als ciutadans?

4.- Quins beneficis reporta l’ús dels serveis Via Oberta, tant als ciutadans com a les administracions?

5.- Guia d’implantació dels serveis Via Oberta

6.- Què ha de fer un ens local per utilitzar els serveis Via Oberta?

7.- Indicadors d’ús

Característiques del curs

Professorat: Carme Callés, cap de Servei d’Interoperabilitat (Via Oberta), Consorci AOC

Places: 25 places

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.

Hores lectives: 4 hores

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC