SuportVia ObertaAEAT: dades tributàries i domicili fiscal (fitxa del servei i requisits)

AEAT: dades tributàries i domicili fiscal (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció Els serveis posen a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits la informació tributària de què disposa l’AEAT, per a finalitats tributàries i no tributàries.
Òrgan emissor Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)
Tipus de consulta Manual: l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

  • Individual
  • Lots (només les modalitats d’Estar al corrent d’obligacions tributàries)
Automatitzada: mitjançant serveis web (el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema).

Nota: convé aclarir que la consulta de dades a l’AEAT, ja es faci a través d’EACAT o de manera automatitzada des dels propis sistemes, es realitzarà sempre amb el segell electrònic de l’administració cessionària que estarà instal·lat a les màquines del Consorci AOC.

Com fer consultes Consulta el contingut: AEAT: dades tributàries i domicili fiscal (com fer consultes)
Tipus d’usuari
  • Si Administració local i altres: adreçar sol·licitud a AOC
  • Si Generalitat: adreçar sol·licitud a OPAE
  • Si AGE i CCAA: adreçar sol·licitud a MINHAP
Requisits previs
 
1. Adherir-se al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat “Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals” (consulteu la “Guia para la puesta en marcha del convenio“).

2. Disposar d’un certificat de segell electrònic cedit al Consorci AOC. El certificat és un requisit necessari per signar les peticions de consulta de dades de l’Agència Tributària i s’emmagatzemarà en un dispositiu segur del Consorci AOC. Per cedir el certificat i per autoritzar-ne el seu ús en la consulta de dades a l’AEAT, cal que seguiu els passos següents:

2.1 Si ja disposeu d’un segell electrònic “Serveis d’Administració Electrònica” cedit al Consorci AOC, només cal que consigneu l’autorització d’ús que apareix al Formulari de sol·licitud Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

2.2 Si no disposeu de segell electrònic, consulteu la Guia per sol·licitar el Certificat de Segell Electrònic per a serveis del Consorci AOC per tal d’obtenir-lo i consigneu-ne l’autorització d’ús.

2.3 Si disposeu de segell electrònic, però no l’heu lliurat mai al Consorci AOC, feu-lo arribar mitjançant el document de Lliurament de Certificat electrònic Serveis Consorci AOC i consigneu-ne l’autorització d’ús.

3. Trametre a l’AEAT un formulari propi que trobareu en aquest enllaç, juntament amb la clau pública del certificat, a l’adreça comunicacion.sepri@correo.aeat.es, per tal que l’Agència Tributària us doni d’alta als seus sistemes.

Sol·licitud del servei i documentació requerida 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).

2. Designar un responsable d’interoperabilitat. La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI, de l’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, o bé a través del formulari disponible a EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis.

3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades de l’AEAT (enllaç) . Si en la sol·licitud s’ha seleccionat l’opció “Tipus de consulta: ‘Integració mitjançant Serveis Web’ és imprescindible emplenar també el Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web.

El formulari de sol·licitud d’autorització d’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; el formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web, si escau; el document d’adhesió al CMI o equivalent, si no s’ha enviat amb anterioritat; i el correu electrònic de confirmació del SEPRI conforme heu estat donats d’alta als sistemes de l’AEAT, s’hauran de presentar a través d’EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis: “alta de serveis Via Oberta”.

Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *