SuportVia ObertaDGT: deutors de l'impost municipal de vehicles (fitxa del servei i requisits)

DGT: deutors de l’impost municipal de vehicles (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei permet als ajuntaments (o ens supramunicipals a qui hagin delegat la gestió de l’IVTM) la remissió informàtica de les dades relatives a aquest deute tributari, de l’any en curs i de l’any anterior, al Registre de Vehicles de la DGT que està suportat per la plataforma ATMV.

Per tant, facilita el compliment dels articles 97 i 99.3 del RDLeg 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Resolució de 9 de juliol de 2010 de la DGT sobre comunicació informàtica al Registre de Vehicles de l’impagament del deute corresponent a l’IVTM (aquesta resolució va entrar en vigor el 24/7/2010)

Òrgan emissor Direcció General de Trànsit (DGT). Ministeri de l’Interior
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de gestió és per LOTS.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut DGT: deutors de l’impost municipal de vehicles (com fer consultes)
Tipus d’usuari Els ajuntament o ens supramunicipals a qui hagin delegat la gestió de l’IVTM.
Requisits previs
Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Tècnics: si la gestió de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la gestió es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les crides al servei haurà de signar-les amb el certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema; tot i que l’enviament/consulta de dades a la DGT es realitzarà amb el certificat dgtCA que l’ens haurà cedit al Consorci AOC.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens locals que vulguin ser usuaris del servei hauran de realitzar els passos següents:

1. Sol·licitar l’emissió d’un certificat d’identitat de persona jurídica a la Prefectura provincial de Trànsit de la DGT corresponent (dgtCA)* que servirà per identificar els extrems de la connexió “Ens local– DGT”.

Prefectures provincials de trànsit a Catalunya (Informació General: 060)

  • Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 184. Tel. 932 986 539 / 932 986 548 / 932 986 567
  • Sabadell. Escola Industrial 9, planta 1 i 2. Tel. 937 272 075
  • Girona. Av Jaume I, 41.Tel. 972 202 950
  • Tarragona. Pl Imperial Tarraco, 4 Tel. 977 221 196
  • Lleida. C Alcalde Pujol, 2. Tel. 973 269 700

* La DGT demanarà a l’ens local la IP des de la qual s’accedirà als serveis. Aquesta IP és 10.252.193.222 2.

2. Un cop s’hagi obtingut el dgtCA, caldrà signar electrònicament el Document de lliurament de certificat electrònic Serveis Consorci AOC i enviar-lo al Consorci AOC, ja que el certificat ha de residir als sistemes tècnics del Consorci.

3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei Deutors de l’IVTM, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta). Si a la sol·licitud s’ha seleccionat l’opció Tipus de consulta: ‘Integració mitjançant Serveis Web’ és imprescindible emplenar també el Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web.

Documentació que cal aportar:

1. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei (i formulari de sol·licitud d’integració, si escau), degudament emplenat i signat electrònicament.

2. Document de lliurament de certificats electrònics al Consorci AOC

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document de lliurament del certificat dgtCA a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “AOC – Sol·licitud de serveis: Serveis Consorci AOC”.

Per correu postal o a través EACAT, però en dues trameses separades, donades les particulars condicions de seguretat d’aquesta documentació, s’haurà d’enviar al Consorci AOC el següent:

  • el fitxer que conté el certificat de la DGT (.pfx)
  • el corresponent PIN o contrasenya del certificat emès per la DGT.

Un cop el Consorci AOC hagi rebut aquesta documentació, s’hagi validat i s’hagi instal·lat el certificat de la DGT a les nostres màquines, es farà l’alta de l’organisme al SIRI i es donaran les autoritzacions pertinents per tal que l’ens pugui fer-ne ús del servei.

Requisits normatious per emplenar la sol·licitud No requereix
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *