SuportVia ObertaDGT: registre de vehicles (com fer consultes)

DGT: registre de vehicles (com fer consultes)

Es poden fer les següents consultes:

1. Dades d’un vehicle: aquesta modalitat permet consultar les dades d’un vehicle a partir de:

 • Matrícula/bastidor/nive
 • Marcar o no l’opció “Estesa”

La informació que es pot obtenir és:

 • Dades del vehicle consultat: titular, co-titulars del vehicle, responsable del vehicle quan existeix una cessió temporal del mateix,… informació de ITVs del vehicle, embargaments associats al vehicle, assegurances, arrendataris…
 • Data de matriculació, sucursal on es va fer, número de bastidor, nive, marca, model, color, tipus de vehicle, tipus de combustible, cilindrada, tara, potència neta màxima… (per a més informació vegeu l’annex 1)
 • Si s’ha marcat l’opció “Estesa” la resposta inclou les dades del domicili dels conductors habituals i arrendataris del vehicle consultat.

2. Dades del titular d’una autorització de conducció: aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física o jurídica a partir de:

 • Document identificador (DNI / NIF, CIF o NIE)

La informació que es pot obtenir és:

 • Dades de la persona consultada: domicili, exàmens realitzats per a l’obtenció del permís de conducció, permisos de conducció en vigor, sancions de la persona i llista de vehicles dels quals n’és titular… (per a més informació vegeu l’annex 2)

3. Cerca del titular d’una autorització de conducció per filiació – MODALITAT NO DISPONIBLE PER A AJUNTAMENTS: es tracta d’una modalitat “auxiliar” per quan no es coneix l’identificador d’una persona física o jurídica. Aleshores, a partir de les dades següents:

 • Raó social, si es consulta una persona jurídica
 • Primer cognom i altres dades que puguin ser conegudes (segons cognom, data naixement…), si es consulta persona física.

La informació que es pot obtenir és:

 • Fins a 90 resultats coincidents amb les dades d’entrada (si es desitja afinar el resultat cal millorar el criteri de cerca), entre els quals s’hauria de trobar la persona física o jurídica que es busca. Un cop es disposi del document identificador (DNI / NIF, CIF o NIE) es pot utilitzar la modalitat 2.


Annex 1. Dades del vehicle consultat

Matriculació

 • Codi de classe de matriculació
 • Classe de matriculació
 • Matrícula del vehicle
 • Data de matriculació del vehicle
 • Codi de la prefectura
 • Prefectura
 • Codi de la sucursal
 • Sucursal

Descripció vehicle

 • Bastidor del vehicle
 • Nive del vehicle
 • Codi de la marca
 • Marca
 • Model
 • Codi del color
 • Color
 • Codi de la procedència
 • Procedència
 • Codi del servei
 • Servei
 • Codi del tipus de vehicle
 • Tipus de vehicle
 • Codi de tipus definit per indústria
 • Tipus de indústria

Dades tècniques del vehicle

 • Codi de tipus de combustible
 • Propulsió
 • Cilindrada del vehicle en cm3
 • Potència fiscal del vehicle en CF
 • Tara del vehicle en kg
 • Pes màxim del vehicle en kg
 • Número natural de places del vehicle
 • Número de places mixtes del vehicle
 • Codi de ITV
 • Número d’homologació
 • Massa màxima tècnica en kg
 • Massa en servei en kg
 • Potència neta màxima en Kw
 • Relació potència pes
 • Número de places de peu

Matriculació temporal

Dates de control

 • Data en què caduca la ITV vigent

Indicadors

 • Tutela
 • Codi de situació del posseïdor del vehicle
 • Codi de la limitació de la disposició
 • Sostracció
 • Excés de pes
 • Codi de la procedència del vehicle

Dades del titular del vehicle

 • Dades de la persona
 • Dades de domicili

Co-titular
Domicili del vehicle
Duplicat
ITV (n)

 • Data de la darrera ITV
 • Data de caducitat
 • Estació
 • Codi de província
 • Província
 • Codi del motiu
 • Motiu
 • Codi del resultat
 • Resultat
 • Anotació
 • Quilometratge
 • Compta hores

Assegurança (n)

 • Codi del tipus d’assegurança
 • Tipus d’assegurança L
 • Data d’inici de l’assegurança
 • Codi de l’entitat
 • Entitat


Annex 2. Dades del titular consultat

Dades de la persona

 • Núm. Document identitat
 • Primer cognom
 • Segon cognom
 • Nom
 • Sexe
 • Data naixement

Dades del domicili

 • Adreça
 • Poble
 • Municipi
 • Codi de província
 • Província
 • Codi postal

Indicadors

 • Transport escolar
 • Mercaderies perilloses

Expedició

 • Codi del tipus de permís
 • Tipus de permís
 • Data de l’expedició
 • Codi de prefectura
 • Prefectura
 • Codi de sucursal
 • Sucursal
 • Codi de l’origen de l’expedició
 • Origen de l’expedició
 • Tràmit especial
 • CIF del centre mèdic
 • Conjunt de codis específics

Permís

 • Data de inici de validesa del permís
 • Data de fi de validesa del permís
 • Codi del tipus de permís
 • Tipus de permís
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *