SuportVia ObertaDGT: registre de vehicles (normativa per emplenar la sol·licitud)

DGT: registre de vehicles (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens
(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)
Normativa general
Consentiment
Autoritzacions, permisos i llicències
 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit, circulació amb vehicles a motor i seguretat vial.
 • Normativa municipal del procés d’intervenció (ordenances, decrets.).
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors

Denúncies, inspeccions i sancions

 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit, circulació amb vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
 • Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors.

Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari

 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit, circulació amb vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors
 Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit, circulació amb vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors
 Notificacions administratives
 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit, circulació amb vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
 • Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors
 Tasques d’auxili judicial i investigació d’il·lícits
 • Normativa municipal que reguli les competències en trànsit.
 •  No requereix
No cal consentiment per a cap de les finalitats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors

 

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *