SuportVia ObertaDTASF: grau de discapacitat (com fer consultes)

DTASF: grau de discapacitat (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Dades bàsiques: aquesta modalitat permet consultar les dades bàsiques del grau de discapacitat d’una persona a partir de:

 • El document identificatiu del titular (NIF, NIE…)
 • Alternativament, informant les dades personals del titular: nom, cognoms i data de naixement (útil en el cas de menors d’edat)

La informació que es pot obtenir és:

 • NO TROBAT: no es troba la persona a la base de dades.
 • SI: la persona té reconegut un grau de discapacitat. En aquest cas, s’especifica el grup:
  • pertany al grup 1, discapacitat del 0% al 32%
  • pertany al grup 2, discapacitat del 33% al 64%
  • pertany al grup 3, discapacitat del 65% al 74%
  • pertany al grup 4, discapacitat del 75% o més.
 • NO: la persona no té reconegut un grau de discapacitat.
 • EN TRÀMIT: el reconeixement del grau de discapacitat està en tràmit.
 • CADUCAT I PENDENT DE NOVA REVISIÓ: el reconeixement del grau de discapacitat de la persona ha caducat i està pendent d’una nova revisió.

2. Dades completes: aquesta modalitat permet consultar les dades avançades del grau de discapacitat d’una persona a partir de:

 • El document identificatiu del titular (NIF, NIE…)
 • Alternativament, informant les dades personals del titular: nom, cognoms i data de naixement (útil en el cas de menors d’edat)

La informació que es pot obtenir és:

 • NO TROBAT: no es troba la persona a la base de dades.
 • SI: la persona té reconegut un grau de discapacitat.

En aquest cas, s’especifica:

 • El grau de discapacitat indicat com a percentatge.
 • Data d’efecte del grau de discapacitat.
 • Barem de dependència (SI / NO) – Quan la resposta és SI, vol dir que la persona té reconegut el 75% de discapacitat i 25 punts com a mínim del barem de la dependència, això és, la determinació d’existència de necessitat d’una tercera persona. En realitat, el barem de dependència pot anar de 25 a 100, segons el grau de discapacitat obtingut, però la sensibilitat d’aquestes dades des del punt de vista de la LOPD recomana reduir al mínim imprescindible les dades cedides.
 • Té reconegut barem de mobilitat (SI / NO) – Fa referència al barem per determinar l’existència de dificultats per utilitzar transports col·lectius (Annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat)
 • Necessita acompanyant per transport públic (SI / NO)
 • Validesa del reconeixement (DEFINITIU / PROVISIONAL)
 • Data de venciment de la validesa.
 • NO: la persona no té reconegut un grau de discapacitat.
 • EN TRÀMIT: el reconeixement del grau de discapacitat està en tràmit.
 • CADUCAT I PENDENT DE NOVA REVISIÓ: el reconeixement del grau de discapacitat de la persona ha caducat i està pendent d’una nova revisió.

Nota: en compliment de l’article 4.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s’haurà de tenir especial cura amb la modalitat de consulta escollida perquè en cap cas les dades obtingudes podran ser excessives en relació amb la finalitat per a la que s’hagin obtingut.

 

Annex 1. Consulta de dades de discapacitat per LOTS

La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer de resposta.

1. Fitxer de peticions (LOTS – Màxim 500 titulars per lot)

Els camps que ha de contenir el fitxer CSV que cal construir per poder fer la consulta de dades bàsiques de discapacitat  de n titulars (o bé, la consulta de dades completes) per lots són els següents:

 • Tipus Documentació: tipus de documentació del titular de la consulta (NIF o NIE).
 • Documentació: documentació del titular de la consulta.
 • Nom: nom de la persona a consultar.
 • Cognoms: cognoms de la persona a consultar.
 • dataNaixement: data naixement de la persona a consultar [format DDMMAAAA]
 • Número d’expedient: número d’expedient de la consulta (obligatori)

Les dades s’han de posar en l’ordre indicat, però es pot realitzar la consulta informant els dos primers camps (Tipus documentació i documentació) més el número d’expedient; o bé els tres camps següents (nom, cognoms i data de naixement) més el número d’expedient. A continuació posem un exemple de fitxer de petició:

Exemple_grau_discapacitat_dades_basiques.csv
NIF;11001162D;;;expedient1
NIF;11001171H;;;expedient2
;;nom12;cognom121 cognom122;15111946;expedient3
;;nom27;cognom271 cognom272;19011963;expedient4

 

Exemple_grau_discapacitat_dades_completes.csv
NIF;11001162D;;;expedient1
;;nom13;cognom131 cognom132;24051945;expedient2
;;nom27;cognom271 cognom272;19011963;expedient3

Per carregar el fitxer cal anar a Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu la modalitat de consulta “Dades bàsiques de discapacitat” o “Dadees completes de discapacitat” i pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. Finalment, feu “Envia”.

 • Recordeu que si esteu donats d’alta al repositori d’expedients/documents en tràmit DESA’L, podeu marcar l’opció “Versió imprimible a DESA’L” i les respostes individualitzades per titular es guardaran, en format PDF, a les carpetes corresponents de DESA’L que hagueu indicat al camp Número d’expedient del fitxer de peticions.

2. Fitxer de resposta

En el cas de la consulta de dades bàsiques del grau de discapacitat s’obtindrà un fitxer CSV amb les dades següents:

 • Les dades del titular informades al fitxer de petició.
 • Si la consulta ha funcionat correctament:
  • Codi Resposta: codi informatiu del resultat de la consulta.
  • Reconeixement: disposa del reconeixement de grau de discapacitat.
  • Grup grau discapacitat: grau de discapacitat.
  • Descripció grup grau discapacitat: descripció del grup de grau de discapacitat al que pertany el titular.
 • En cas que hi hagi hagut un error en la consulta, es mostrarà la paraula ERROR: seguit de la descripció de la incidència detectada al realitzar la consulta. En el cas que hi hagi hagut ERROR i la petició s’hagi realitzat a partir dels paràmetres nom, cognoms i data naixement, aquestes dades no es retornaran.

A continuació posem un exemple de fitxer de resposta de la consulta:

exemple_resposta_ grau_discapacitat_dades_basiques.csv
NIF;11001162D;;;expedient1;0;SI;2;Discapacitat de 33 a 64%;
NIF;11001171H;;;expedient2;ERROR:Error en la comunicació amb l’emissor final. S’ha exhaurit el temps màxim de connexió
;;NOM12;COGNOM121 COGNOM122;15111946;expedient3;0;SI;2;Discapacitat de 33 a 64%;
;;NOM27;COGNOM271 COGNOM272;19011963;expedient4;0;SI;4;Discapacitat de 75% o més;

En el cas de la consulta de dades completes del grau de discapacitat s’obtindrà un fitxer CSV amb les dades següents:

 • Les dades del titular informades al fitxer de petició.
 • Si la consulta ha funcionat correctament:
  • Codi Resposta: codi informatiu del resultat de la consulta.
  • Reconeixement: disposa del reconeixement de grau de discapacitat.
  • Grau discapacitat: grau de discapacitat.
  • Data efecte: data efecte del grau de discapacitat.
  • Barem Dependència: barem de dependència.
  • Barem Mobilitat: barem per determinar l’existència de dificultats per utilitzar transports col·lectius.
  • Acompanyant transport: necessita acompanyant per transport públic.
  • Validesa: validesa del reconeixement
  • Data Venciment: data de venciment de la validesa  si aquesta és PROVISIONAL.
 • En cas que hi hagi hagut un error en la consulta, es mostrarà la paraula ERROR: seguit de la descripció de la incidència detectada al realitzar la consulta. En el cas que hi hagi hagut ERROR i la petició s’hagi realitzat a partir dels paràmetres nom, cognoms i data naixement, aquestes dades no es retornaran.

A continuació posem un exemple de fitxer de resposta de la consulta:

exemple_resposta_ grau_discapacitat_dades_completes.csv
NIF;11001162D;;;expedient1;0;SI;49;14-05-2001;SI;N;N;DEFINITIU;0;
;;nom13;cognom131 cognom132;24051945;expedient2;ERROR:Error en la comunicació amb l’emissor final. S’ha exhaurit el temps màxim de connexió
;;NOM27;COGNOM271 COGNOM272;19011963;expedient3;0;SI;75;20-06-2006;SI;N;N;PROVISIONAL;20100630;

Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, pestanya Pendents. El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona de la columna Resposta.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració +1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *