SuportVia ObertaDVEH: registre d'empreses licitadores - RELI (com fer consultes)

DVEH: registre d’empreses licitadores – RELI (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Dades d’empreses inscrites. La modalitat permet consultar una sèrie d’informació de les empreses inscrites al RELI a partir de:

 • NIF de l’empresa
 • Data sobre la qual es realitzarà la consulta de l’estat de la empresa
 • Dades de la consulta (s’ha de marcar la informació que es vol consultar)
 • Dades sobre l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Informe d’institucions financeres
 • Informe d’institucions asseguradores
 • Dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Certificat d’empresa signat pel Cap de l’Àrea de Classificació Empresarial i Registres
 • NIF de l’apoderat (obligatori només si es marca Certificat d’empresa)
 • Número d’expedient

La informació que s’obtindrà, en funció de les opcions que s’hagin marcat, serà:

2. Dades sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

 • Epígraf
 • Activitat de l’empresa
 • Data d’alta de l’empresa a l’IAE
 • Període pagament (anual, trimestral,…)
 • Secció
 • Data de pagament.

A la resposta apareixeran totes les activitats econòmiques que tingui l’empresa donades d’alta.

3. Informe d’institucions financeres

 • Data de caducitat de l’informe.

A la resposta només apareixerà una vegada.

4. Informe d’institucions asseguradores

 • Entitat asseguradora
 • Capital assegurat
 • Data de caducitat de la pòlissa.

A la resposta apareixeran totes les entitats asseguradores que tinguin un capital assegurat de l’empresa.

5. Dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

 • Tipus de tribut [Generalitat de Catalunya, Seguretat Social, AEAT]
 • El licitador es troba subjecte al tipus de tribut indicat (Sí/No)
 • Data d’expedició del certificat
 • Data de caducitat del certificat

A la resposta pot aparèixer més d’un tribut informat, cadascun d’un tipus diferent.

6. Certificat d’empresa

 • Certificat d’empresa en PDF signat digitalment pel cap de l’Àrea de Classificació Empresarial i Registres.
 • Validació de la signatura per PSIS

A la resposta només apareixerà un únic certificat.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *