SuportVia ObertaIDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (com fer les consultes)

IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (com fer les consultes)

Es pot fer la següent modalitat de consulta:

Informe històric d’empadronament d’un titular. Modalitat de consum que donades les següents dades d’entrada:

  1. Document identificador (NIF, passaport, permís de residència o NIE); o bé,
  2. Nom, cognoms i data de naixement del titulara,

I a continuació el període de temps sobre el qual es vol obtenir l’informe:

  • Data inici informe
  • Data fi informe

Retorna:

  1. Si el titular consta en les diferents extraccions de dades compreses dins del període de temps indicat (data inici – data fi), s’obtenen N blocs de dades o volants d’empadronament, on N és el número d’extraccions contingudes dins del període.
  2. Si el titular no consta en alguna de les extraccions, es retorna un “NO CONSTA” enlloc del bloc de dades d’empadronament corresponent a la data d’extracció.

Exemple: si es demana l’informe històric d’empadronament d’un titular de l’1/7/2011 al 30/6/2013 (2 anys), el resultat estarà format per 5 blocs de dades corresponents a les dades d’empadronament d’aquest titular vigents al Registre de Població de Catalunya en les dates 1/7/2011, 1/1/2012, 1/7/2012, 1/1/2013 i 1/4/2013; sempre i quan el titular hagi mantingut la seva residència legal o domicili a Catalunya de manera continuada. Si en alguna d’aquestes dates el titular no figurava inscrit al Registre, s’indicarà aquesta circumstància amb un “NO TROBAT”.

 

Consideracions:

  1. Si les dades informades resolen un únic titular en la darrera base de dades d’IDESCAT el servei retornarà l’informe històric del titular.En cas concurrència de més d’un titular, el servei retornarà una llista dels titulars que s’ajusten a les dades informades en la petició (limitada a un màxim de 20) i que permetrà refinar la consulta per Document identificador
  2. Si no s’informa període de temps, la consulta es realitza sobre totes les extraccions de dades d’IDESCAT disponibles.Si només s’informa data inici es consulten les extraccions de dades d’IDESCAT la data de vigència de les quals estan compreses entre la data d’inici informada en la petició i la darrera extracció de dades disponible (la més recent).

    Si només s’informa data fi es consulten totes les extraccions de dades d’IDESCAT les dates de vigència de les quals estan compreses entre la extracció de dades més antiga disponible i la data de fi informada en la petició.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *