SuportVia ObertaIMSERSO: dependència (fitxa del servei i requisits)

IMSERSO: dependència (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades relatives al nivell i grau de dependència proporcionades per l’IMSERSO a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Cal tenir en compte que la llei de Dependència va ser modificada per l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 20/2012 de mesures d’estabilitat pressupostaria i foment de la competitivitat, en el sentit que l’accés als serveis, l’efectivitat del dret a les prestacions, etc. ve determinada pel grau de dependència i no pel nivell.

Per això, per a les valoracions anteriors a l’entrada en vigor del Reial Decret la consulta tornarà els següents valors de dependència:

 • Grau III Nivell 2
 • Grau III Nivell 1
 • Grau II Nivell 2
 • Grau II Nivell 1
 • Grau I Nivell 2
 • Grau I Nivell 1

Mentre que per a les valoracions amb data posterior a l’entrada en vigor del Reial decret es retornaran els següents valors de dependència:

 • Grau I
 • Grau II
 • Grau III
Òrgan emissor Instituto de Mayores y Servicios Sociales  (IMSERSO)
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulteu el contingut IMSERSO: dependència (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat).

Requisits previs Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració cessionària ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades sobre grau de dependència al ciutadà; i també l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació de l’administració responsable del sistema (CDA-1 SENM).

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o formalitzar l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat, a través d’EACAT > Tràmits > Secretaria > AOC – Sol·licitud serveis
 3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei Dependència, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta)

Documentació que cal aportar:

 1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
 2. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC si no s’ha enviat amb anterioritat a través de l’EACAT > Tràmits > Secretaria > AOC – Sol·licitud serveis > “Alta de serveis Via Oberta”

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: IMSERSO: dependència (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *