SuportVia ObertaINSS: prestacions socials públiques (com fer consultes)

INSS: prestacions socials públiques (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Prestacions percebudes: la modalitat permet consultar les dades sobre prestacions socials públiques, IT, maternitat o paternitat percebudes per una persona física a partir de:

 • Document identificador (DNI/NIF, NIE o passaport)
 • Consentiment (SI / PER LLEI)
 • Número d’expedient

Nota: amb el document identificador s’accedeix al fitxer general de persones físiques i si la persona física està unívocament identificada i és titular d’alguna prestació es retornen, a data de la petició:

 • Tants registres com nombre de prestacions en alta tingui el titular en el RPSP,
 • i fins a 20 possibles prestacions d’incapacitat temporal i/o prestacions de maternitat i paternitat que figurin del titular a les aplicacions INCA.

La suma de totes elles no pot superar mai 35 prestacions. En cas que això succeeixi, s’haurà de tenir en compte que hi ha prestacions que no s’estan retornant i que el criteri que se segueix per a les prestacions que es retornen en la resposta és el següent:

 • De les prestacions del RPSP, es retornaran fins a 15 possibles prestacions, segons aquest ordre: primer les prestacions contributives gestionades per l’INSS i l’Institut Social de la Marina (ISM), segon la Protecció familiar gestionada per l’INSS i, finalment, totes les prestacions alienes segons l’ordre de lectura.
 • Se li afegiran més, fins a 20 possibles prestacions INCA, amb el criteri següent: primer els subsidis de maternitat i paternitat, i després les IT. De manera que si hi ha una maternitat a temps parcial i una IT, es tornarà primer la maternitat i després la IT, per data de fet causant.

Si en la resposta s’obté el missatge “Sense prestacions d’incapacitat temporal per error de comunicacions”, probablement, si es torna a enviar la petició més tard, es retornaran també les prestacions d’Incapacitat Temporal.

 

La informació que es pot obtenir de cadascuna de les prestacions percebudes pel titular és:

 •  La clau i la descripció de la prestació si la consulta s’ha obtingut amb el consentiment de l’interessat. En cas contrari, si la consulta es realitza per llei, només s’indica la descripció “PRESTACIÓ”.
 • Si la prestació és contributiva, no contributiva o desconeguda:
  • totes les prestacions del sistema de Seguretat Social són contributives a excepció de la Protecció familiar (A2).
  • Maternitat pot ser-ho o no.
  • Són NO contributives les gestionades per les CCAA (codi d’entitat gestora C), les prestacions de la A50 (Junta d’Andalusia) i les A52 (pensions assistencials).
  • La resta de prestacions són majoritàriament contributives tot i que en alguns casos no està clarament identificada la característica per la qual cosa s’indica desconeguda.
  • L’entitat que gestiona o que abona la prestació.
 • L’import brut mensual en cèntims d’euro:
  • es correspon amb l’import de la prestació, inclosos els imports de possibles deduccions, més l’import d’IRPF (si escau).
  • Pot haver-hi prestacions amb import brut igual a zero.
  • Per totes les prestacions del RPSP es retorna l’import mensual de la prestació a data de la consulta.
  • Per a prestacions M6 o P6 de pagament directe, l’import brut serà l’import que s’abonarà per a tot el subsidi malgrat encara no s’hagi pagat.
  • Si és Incapacitat Temporal[1] (prestació I6 o I7 de Pagament directe), l’import brut serà l’import abonat fins el moment de la consulta.
  • Si hi ha parts mèdics de confirmació capturats però no abonats, es calcularà el pagament i s’inclourà en l’import brut.
 • L’import líquid mensual en cèntims d’euro:
  • es correspon amb l’import de la prestació un cop aplicades les possibles deduccions, més l’import d’IRPF (si escau).
  • Pot haver-hi prestacions amb líquid igual a zero, bé perquè es part d’un import brut zero, o perquè és zero després d’aplicar les deduccions corresponents.
  • En totes les prestacions alienes al Sistema de Seguretat Social, l’import LÍQUID coincidirà amb l’import BRUT, ja que l’INSS no disposa de les dades dels possibles descomptes.
 • El nombre de pagues que li corresponen a la prestació en el període d’un any: aquesta informació es retornarà sempre a les prestacions del RPSP
 • La data d’efectes econòmics de la prestació: es tornarà en tots els casos, excepte en les prestacions d’Incapacitat Temporal2 (I6 o I7).
 • La data fi prevista del dret:
  • no es retornarà la dada per a les prestacions del RPSP.
  • Si és maternitat o paternitat la Data Fi es correspon amb la data de venciment del subsidi.
  • Si és Incapacitat Temporal, la Data Fi és la data fins l’últim pagament realitzat o de l’últim comunicat de confirmació anotat en l’aplicació INCA de Pagament directe.
  • En Incapacitat Temporal2 que hagi estat informada per un subsistema aquest camp no anirà emplenat.
 • La data del fet causant:
  • no es retornarà la dada per a les prestacions del RPSP.
  • En prestacions de Maternitat, la Data Fet Causant es correspon amb la Data d’inici del descans.
  • En prestacions d’Incapacitat Temporal, la Data Fet Causant, es correspon amb la data de la baixa mèdica.
 • La base reguladora:només es retornarà la dada de la Base Reguladora Diària per a la prestació d’incapacitat temporal en pagament delegat en el cas que es conegui!
 • Tipus de pagament Directe o Delegat:
  • no es retornarà la dada per a les prestacions del RPSP.
  • En prestacions d’incapacitat temporal es retornarà la dada en cas que es conegui.
  • En prestacions de maternitat i paternitat serà sempre Directe.
  • En prestacions de pagament delegat, només s’informarà de la data de baixa mèdica i de la base reguladora diària en cas que es conegui (no es calculen imports abonats)}

[1] Quan el procés d’Incapacitat Temporal ha estat informat per un subsistema, Servei Públic de Salut (SPS), Empreses o Mútues, l’INSS no disposa de la informació econòmica de la prestació (ja sigui prestació de pagament directe o delegat), per la qual cosa els camps “Import Brut”, “Data d’efectes” i “Data fi prevista” no venen informats.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *