SuportVia ObertaMinisteri de Justícia: inexistència d’antecedents per delictes sexuals (normativa per emplenar l...

Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents per delictes sexuals (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens

(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)

Normativa general Consentiment
Processos selectius i gestió interna
  • Noves incorporacions: bases reguladores del procediment selectiu i formulari o instància que recull el consentiment de l’aspirant que autoritza a realitzar la consulta dels seus antecedents penals al RCDS per part de l’ens convocant del procés selectiu.
  • Personal de l’Administració amb relació de serveis vigent: disposició de l’ens en la que s’acordi dur a terme la regularització del seu personal en compliment de la Llei 26/2015.
  • Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor en la seva versió modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i la adolescència.
  • Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel que es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  • Reial Decret 95/2009, de 6 de febrer, pel que es regula el Sistema de registres administratius de recolzament a l’Administració de Justícia.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Instrucció del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya núm. 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei orgànica 1/1996.
Cal consentiment atès que el Registre Central de Penats no és un registre públic (Reial Decret  95/2009, de 6 de febrer, pel que es regula el Sistema de registres administratius de recolzament a l’Administració de Justícia).
  • Reglament de voluntariat o bases reguladores de l’accés a la borsa de voluntariat de l’ens.
  • Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del voluntariat.
  • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Cal consentiment atès que el Registre Central de Delinqüents Sexuals no és un registre públic (Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel que es regula el Registre).

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració +1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *