SuportVia ObertaMinisteri de Justícia: inexistència d’antecedents penals (normativa per emplenar la sol·licitud...

Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents penals (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens

(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)

Normativa general Consentiment

Autoritzacions, permisos i llicències

 • No requereix
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.
 • Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’armes. (targetes d’armes de categoria 4ª)
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Cal consentiment atès que el Registre Central de Penats no és un registre públic (Reial Decret  95/2009, de 6 de febrer, pel que es regula el Sistema de registres administratius de recolzament a l’Administració de Justícia).
Processos selectius i gestió interna
 • Bases reguladores específiques del procés selectiu i/o Decret de l’Alcaldia on s’aprovin les Bases del procediment selectiu.
 • Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel que es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals (per a ciutadans d’origen estranger).
 • Reial Decret 95/2009, de 6 de febrer, pel que es regula el Sistema de registres administratius de recolzament a l’Administració de Justícia.
 • Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Cal consentiment atès que el Registre Central de Penats no és un registre públic (Reial Decret  95/2009, de 6 de febrer, pel que es regula el Sistema de registres administratius de recolzament a l’Administració de Justícia).

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *