SuportVia ObertaMinisteri de Justícia: registres civils (com fer consultes)

Ministeri de Justícia: registres civils (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Dades de naixement: permet consultar les dades en relació al naixement d’un ciutadà a partir de:

 • Data del naixement (obligatori)
 • Indicar si el ciutadà té o no segon cognom i, a continuació, una de les tres opcions següents:
  • Documentació del ciutadà (NIF, NIE o passaport)
  • Data i població en que va tenir lloc el naixement
  • Registre civil, tom i pàgina on es troba enregistrat el naixement.

Important: fins l’any 2009 no ha estat obligatori indicar la documentació en les inscripcions (i en el cas d’inscripció d’un naixement, el ciutadà no en té gairebé mai!), per això es recomana utilitzar les opcions de consulta 2 i 3 per garantir que s’obtindrà resposta. A més, si a la consulta s’indica la documentació, únicament es tindrà en compte aquesta dada, encara que també s’hagin introduir altres d’opcionals.

La consulta proporciona la següent informació:

 • Dades del fet registral: data, població i país en que va tenir lloc el naixement
 • Dades registrals: codi del registre civil, tom i pàgina on es troba inscrit el naixement
 • Dada addicional: sexe del titular
 • Dades dels progenitors: document identificatiu, nom, cognoms, sexe i data de naixement
 • Data en la que s’envia la resposta a la consulta realitzada

 2. Dades de matrimoni: permet consultar les dades en relació al matrimoni d’un ciutadà a partir de:

 • Data de matrimoni
 • Indicar si el ciutadà té o no segon cognom

I a continuació, una de les tres opcions següents:

 • Documentació del ciutadà (NIF, NIE o passaport)
 • Població on va tenir lloc el matrimoni i data de naixement del ciutadà
 • Registre civil, tom i pàgina on es troba enregistrat el matrimoni.

Important: fins l’any 2009 no ha estat obligatori indicar la documentació en les inscripcions, per tant tingueu en compte que moltes de les inscripcions digitalitzades no tenen informat aquest camp.

La modalitat proporciona la següent informació:

 • Dades del fet registral: Data, població i país on va tenir lloc el matrimoni
 • Dades registrals: Codi del registre civil, tom i pàgina on es troba inscrit el matrimoni
 • Dades dels cònjuges: Document identificatiu, nom, cognoms, sexe i data de naixement
 • Data en la que s’envia la resposta a la consulta realitzada.

 3. Defunció: aquesta modalitat permet consultar les dades en relació a la defunció d’un ciutadà a partir de:

 • Data de defunció (opcional)
 • Indicar si el ciutadà té o no segon cognom

I a continuació, una de les tres opcions següents:

 • Documentació del ciutadà (NIF, NIE o passaport)
 • Població en la que va tenir lloc la defunció i data de naixement del ciutadà
 • Registre civil, tom i pàgina on es troba enregistrada la defunció

Important: fins l’any 2009 no ha estat obligatori indicar la documentació en les inscripcions, per tant tingueu en compte que moltes de les inscripcions digitalitzades no tenen informat aquest camp.

La modalitat proporciona la següent informació:

 • Dades del fet registral: data, població i país on va tenir lloc la defunció
 • Dades registrals: codi del registre civil, tom i pàgina on es troba inscrita la defunció
 • Dades addicionals: sexe i data de naixement del ciutadà
 • Data en la que s’envia la resposta a la consulta realitzada.
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *