SuportVia ObertaSecretaria de Família: títol de família monoparental TFM (com fer consultes)

Secretaria de Família: títol de família monoparental TFM (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Comprovació de vigència d’un títol: consulta de vigència del títol a una data determinada a partir de:

 • Document identificador del titular (NIF, NIE o Passaport)
 • Número de títol
 • Categoria del títol (opcional)

O bé,

 • Número de títol
 • Categoria del títol (opcional)
 • Primer cognom i
 • data de naixement d’algun membre

I en tots els casos:

 • Número d’expedient (obligatori)

La informació que es pot obtenir és:

 • És vigent / No és vigent* / No s’ha trobat cap títol que coincideixi amb els paràmetres d’entrada donats

*Nota: si el títol no és vigent però es troba en tràmit de renovació, s’informarà d’aquesta circumstància indicant la data de sol·licitud de la tramitació del títol.

2. Obtenció de dades completes d’un títol: aquesta modalitat permet consultar les dades completes del TFM a partir de:

 • Document identificador del titular o d’algun del fills (NIF, NIE o Passaport)

O bé,

 • Primer cognom i
 • Data de naixement del titular o d’algun dels fills

I en tots els casos:

 • Número d’expedient (obligatori)

La informació que s’obté és:

 • Número del títol
 • Nom i cognoms del titular
 • Nombre de fills
 • Categoria
 • Data de caducitat del títol
 • Estat del títol (Vigent/ No vigent/ En tràmit)
 • Adreça que consta
 • Tipus Titularitat (Titular o bé Fill/a)

3. Obtenció de dades completes d’un títol i nombre de discapacitats: aquesta modalitat permet consultar les dades completes del títol i del nombre de persones discapacitades de la família a partir de:

 • Document identificador del titular o d’algun del fills (NIF, NIE o Passaport)
 • Número d’expedient

La informació que s’obté és:

 • Número del títol
 • Nom i cognom del titular
 • Nombre de fills
 • Nombre de persones discapacitades
 • Categoria
 • Data de caducitat del títol
 • Estat del títol (Vigent/ No vigent/ En tràmit)
 • Adreça que consta
 • Tipus Titularitat (Titular o bé Fill/a)

4. Obtenció de dades completes d’un títol per Lots. A partir d’un únic fitxer d’entrada que contingui els identificadors dels titulars dels quals es vol obtenir les dades dels títols (un per línia) fins a un màxim de 500.000 titulars, s’obtindrà:

 • Nombre de titulars localitzats pels quals es retornen dades
 • Arxiu Zip que contindrà un fitxer per a cada identificador localitzat amb les dades del títol corresponent al titular del tram de vigència més recent.

Cadascun d’aquests fitxers contindrà les respostes separades per un salt de línia amb el següent format:

Descripció Longitud
Número de títol 25
Identificador del titular 15
Nom del titular 20
Primer cognom del titular 25
Segon cognom del titular 25
Número de fills 2
Categoria 1
Data de caducitat 10
Estat (VIGENT, NO_VIGENT o EN_TRAMIT) 10
Adreça (formada pels camps nom_via, bloc, numero, pis, escala i porta) 70
Codi postal 5
Codi població 5
Nom població 45
Codi llogaret (2 posicions sempre en blanc) 2
Tipus persona  (1 posició, amb valor T o C) 2

El tipus de persona T indica que el membre identificat en el fitxer d’entrada per aquell títol és el titular i C que el membre identificat en el fitxer d’entrada per aquell títol és el co-titular. No obstant, en el cas de TFM sempre s’informarà T ja que no hi ha co-titulars en les famílies monoparentals.

5. Obtenció de dades completes d’un títol i nombre de discapacitats per Lots. Exactament igual que l’anterior però incloent-t’hi en la resposta el nombre de persones amb discapacitat.

Per tant, cada fitxer corresponent a un titular processat contindrà les respostes separades per un salt de línia amb el següent format:

Descripció Longitud
Número de títol 25
Identificador del titular 15
Nom del titular 20
Primer cognom del titular 25
Segon cognom del titular 25
Número de fills 2
Categoria 1
Data de caducitat 10
Estat (VIGENT, NO_VIGENT o EN_TRAMIT) 10
Adreça (formada pels camps nom_via, bloc, numero, pis, escala i porta) 70
Codi postal 5
Codi població 5
Nom població 45
Codi llogaret (2 posicions sempre en blanc) 2
Número de persones amb discapacitat 2
Tipus persona  (1 posició, amb valor T o C) 2
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *