SuportVia ObertaSecretaria de Família: títol de família nombrosa TFN (com fer consultes)

Secretaria de Família: títol de família nombrosa TFN (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Consulta de vigència d’un títol: permet verificar la vigència d’un títol a una data determinada a partir de:

 • Document identificador del titular (DNI, NIE o Passaport)

O bé,

 • Primer cognom i data de naixement del titular o d’algun membre de la família

I en els dos casos:

 • Número de títol (obligatori)
 • Categoria del títol (opcional)
 • Data de comprovació de vigència*

*El cedent de les dades no suporta consultes de dates anteriors a l’1 de gener a l’any anterior a l’actual.

La informació que s’obtindrà sobre el títol és:

 • És vigent / No és vigent / No s’ha trobat cap títol que coincideixi amb els paràmetres d’entrada donats.

Si el títol no és vigent però es troba en tràmit de renovació, s’informarà d’aquesta circumstància indicant la data de sol·licitud de la tramitació del títol.

2. Consulta de dades completes d’un títol. Aquesta modalitat permet consultar les dades completes del TFN a partir de:

 • Document identificador del titular o d’algun del fills (DNI, NIE o Passaport)

O bé,

 • Primer cognom i data de naixement del titular o d’algun dels fills

La informació que s’obtindrà sobre el títol és:

 • Número del títol
 • Nom i cognoms del titular
 • Nombre de fills
 • Categoria
 • Data de caducitat del títol
 • Estat del títol (Vigent/ No vigent/ En tràmit)
 • Adreça que consta al títol
 • Tipus de titularitat (Titular o bé Fill/a)

3. Consulta de dades completes d’un títol i nombre de discapacitats. Aquesta modalitat permet consultar les dades completes del títol i el nombre de persones discapacitades de la família a partir de:

 • Document identificador del titular o d’algun del fills (DNI, NIE o Passaport)

La informació que s’obtindrà sobre el títol és:

 • Número del títol
 • Nom i cognom del titular
 • Nombre de fills
 • Nombre de persones discapacitades
 • Categoria
 • Data de caducitat del títol
 • Estat del títol (Vigent/ No vigent/ En tràmit)
 • Adreça que consta
 • Tipus de titularitat (Titular o bé Fill/a)

4. Obtenció de dades completes d’un títol per Lots. A partir d’un únic fitxer d’entrada que contingui els identificadors dels titulars dels quals es vol obtenir les dades dels títols (un per línia) fins a un màxim de 500.000 titulars, s’obtindrà:

 • Nombre de titulars localitzats pels quals es retornen dades
 • Arxiu Zip que contindrà un fitxer per a cada identificador localitzat amb les dades del títol corresponent al titular del tram de vigència més recent.

Cadascun d’aquests fitxers contindrà les respostes separades per un salt de línia amb el següent format:

Descripció Longitud
Número de títol 25
Identificador del titular 15
Nom del titular 20
Primer cognom del titular 25
Segon cognom del titular 25
Número de fills 2
Categoria 1
Data de caducitat 10
Estat (VIGENT, NO_VIGENT o EN_TRAMIT) 10
Adreça (formada pels camps nom_via, bloc, numero, pis, escala i porta) 70
Codi postal 5
Codi població 5
Nom població 45
Codi llogaret (2 posicions sempre en blanc) 2
Tipus persona  (1 posició, amb valor T o C) 2

El tipus de persona T indica que el membre identificat en el fitxer d’entrada per aquell títol és el titular i C que el membre identificat en el fitxer d’entrada per aquell títol és el co-titular.

5. Obtenció de dades completes d’un títol i nombre de discapacitats per Lots. Exactament igual que l’anterior però incloent-t’hi en la resposta el nombre de persones amb discapacitat.

Per tant, cada fitxer corresponent a un titular processat contindrà les respostes separades per un salt de línia amb el següent format:

Descripció Longitud
Número de títol 25
Identificador del titular 15
Nom del titular 20
Primer cognom del titular 25
Segon cognom del titular 25
Número de fills 2
Categoria 1
Data de caducitat 10
Estat (VIGENT, NO_VIGENT o EN_TRAMIT) 10
Adreça (formada pels camps nom_via, bloc, numero, pis, escala i porta) 70
Codi postal 5
Codi població 5
Nom població 45
Codi llogaret (2 posicions sempre en blanc) 2
Número de persones amb discapacitat 2
Tipus persona  (1 posició, amb valor T o C) 2
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *