SuportVia ObertaTGSS: dades sobre deutes i situació d'alta (com fer consultes)

TGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social: aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física o jurídica a partir de:

 • Document identificador (DNI, NIF, NIE o passaport)

La informació que es pot obtenir és:

 • Estar al corrent de pagament amb la TGSS (SI / NO)

Nota: si la resposta és positiva (SI) vol dir que la persona física o jurídica no té deute i compleix les obligacions amb la Seguretat Social (ara bé, cal tenir en compte que una persona, física o jurídica, que no figuri inscrita com a empresari en el sistema de la Seguretat Social i no tingui ni hagi tingut assignat codi de compte de cotització en cap règim del sistema de la Seguretat Social, no pot tenir cap deute!)

Si la resposta és negativa (NO) vol dir que existeixen deutes o incompliment d’obligacions.

2. Alta laboral a data concreta: aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de:

 • Document identificador (DNI, NIE o passaport)
 • Data sobre la que es consulta la situació (DDMMAAAA)

La informació que es pot obtenir és:

 • En situació d’Alta laboral a la data indicada (SI /NO)

3. Acreditació d’activitat agrària per compte propi: aquesta modalitat permet consultar les situacions de les acreditacions de jornades agràries d’una persona física en un període de temps determinat, pels valors del filtre, i a partir de les dades següents:

 • Document identificador (DNI, NIE o Passaport)
 • Data d’inici del període a consultar (DDMMAAAA) (opcional)
 • Data fi del període a consultar (DDMMAAAA) (opcional)

La informació que es pot obtenir és:

 • Dades de les situacions:
  • Nom
  • NAF (número d’afiliació)
  • Règim
  • CNAE (clasificación Nacional de Actividades Económicas)
  • Data real d’alta (DDMMAAAA)
  • Data d’efecte de l’alta (DDMMAAAA)
  • Data real de baixa (DDMMAAAA)
  • Data d’efecte de la baixa (DDMMAAAA)

El servei retorna 100 situacions com a màxim per a un determinat interval de temps. En cas que en el període sol·licitat hi hagi més de 100 situacions caldrà reduir l’interval de la sol·licitud.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració -1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *