SuportVia ObertaTGSS: dades sobre deutes i situació d'alta (fitxa del servei i requisits)

TGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits, les dades de la TGSS sobre deutes i situació d’alta a la Seguretat Social.
Òrgan emissor Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta pot ser:

  • Individual (cas per cas)
  • Lots (només les modalitats “Estar al corrent d’obligacions tributàries amb la Seguretat Social” i “Alta laboral a data concreta”).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer consultes Consulta el contingut TGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs
Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

1. Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades de la TGSS al ciutadà o empresari a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en qüestió. L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

2. Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)

2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:

  • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.

La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI o equivalent, o bé a través del formulari disponible a EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis: Sol·licitud de designació del Responsable d’Interoperabilitat

3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades de la TGSS, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).

El formulari de sol·licitud d’autorització d’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; el formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web, si escau; i el document d’adhesió al CMI o equivalent, si no s’ha enviat amb anterioritat, s’hauran de presentar a través d’EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis: “Alta de serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulteu el contingut: TGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *